Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Coğrafi Konum Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Bir ülkenin, yerin coğrafi konumu denilince;
- Yerküre üzerinde bulunduğu nokta yer.
- Hangi kıtada bulunduğu ve diğer kıtalarla ilişkili durumu
- Deniz ve okyanuslarla ilişkisi
- Yükselti durumu
- Ticaret yollarına göre durumu
- Ekonomik ve kültürel özellikler bakımından farklılık gösteren yerlere göre durumu anlaşılır.

Kısaca, bir yerin enlem ve boylamlara göre yerküre üzerindeki yeri ve çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan coğrafi koşulların tümüne birden "Coğrafi konum" denir.

Coğrafi konum ikiye ayrılır:
1. Matematik konum
2. Özel konum

Matematik Konum NedirDünya üzerindeki bir yerin enlem ve boylamlara göre yerinin saptanmasıdır.

Türkiye'nin Matematik Konumu ve Sonuçları1. Türkiye, 36° - 42° Kuzey paralelleri ile 26°-45° Doğu meridyenleri arasında yer alır.
2. Doğu - batı istikametinde 45° - 26° = 19° meridyen farkı vardır. Bu da 76 dakikalık yerel saat farkına sebep olur. Doğu - batı yönünde geniş olmadığı için bir ortak saat kullanılır.
3. Kuzey - güney doğrultusunda 42° - 36° = 6° paralel farkı vardır. Bu da kuzey ucu ile güney ucu arasında 6° x 111 = 666 km yapar.
4. Güneş ışınları yatay bir düzleme hiçbir zaman dik açı ile gelmez.
5. Ülkemiz Ekvator'un kuzeyinde, başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.
6. Orta kuşakta yer aldığı için mevsimler belirgin olarak yaşanır.
7. Kuzeye gidildikçe gece - gündüz arasındaki zaman farkı artar ve cisimlerin gölge boyları uzar.
8. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir.
9. Dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarından daha sıcaktır.
10. Kuzeyden, güneye gidildikçe sıcaklık artar. Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyılarından 7-8 derece daha sıcaktır.
11. Kuzeye gidildikçe buharlaşma azalır, bu nedenle Akdeniz Karadeniz'den daha tuzludur.

Bir yerin Boylamını bilirsek:
- Yerel saatini
- Hangi saat diliminde yer aldığını
- Aynı enlem üzerindeki noktalarda Güneşin doğuş ve batış saatlerini de bilmek mümkün olur.

Saatler ve Coğrafi KonumDünya'nın günlük hareketi sonucunda kutup noktaları dışında aynı enlem üzerindeki bir noktada Güneş batıdaki bir noktaya göre daha önce doğar ve batar. Bunun sonucunda yerel saatler oluşur.

Yerel Saat NedirZaman, Güneş'in gökyüzünde izlenen hareketine göre düzenlenir. Bir boylam 24 saatte bir Güneş'in tam karşısında olmaktadır.
Dünya ekseni etrafında dönerken 360 meridyen 1 gün 24 saat yada 1440 dakika içerisinde Güneşin önünden geçer. Güneş sabittir ama insan gözü Güneşi dönüyormuş gibi algılar.
Yukarıdaki işlemle ispatlandığı gibi bir meridyen güneşin önünden geçtikten 4 dakika sonra onu takip eden meridyen güneşin önünden geçer. İki meridyen arasında 4 dakika yerel saat farkı vardır. Güneş doğudan doğduğu için doğuda kalan meridyenlerde yerel saat daha ileridir.
Örneğin: 26° - 45° doğu meridyenleri arasında bulunan Türkiye'de 45 - 26 =19 meridyen
19 x 4 = 76 dakika yerel saat farkı vardır.

Yerel Saatlerin HesaplanmasıYerel saat hesapları çözülürken genelde şu 4 aşama uygulanır:
1. Şekil çizimi
2. Boylamlar verilmişse boylam farklarını bulup saate çevirme ya da zaman farkı verilmişse farkı boylama çevirerek boylamı bulma.
3. Şekil üzerinde sonuç olarak ileri (doğusunda) ya da geri (batısında) noktayı tespit etme.
4. İleri ise toplama geri ise çıkarma işlemi ile sonucu bulma.

Özel Konum NedirDünya üzerinde herhangi bir yerin kıtalara, komşularına, önemli geçitlere, boğazlara ve su yollarına, ticaret merkezlerine, denizlere göre durumu, fiziki ve beşeri özellikleri o yerin özel konumunu belirler.

Türkiye'nin Özel Konumu ve Sonuçları1. Ülkemiz eski dünya karaları olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine ençok yaklaştığı yerde bulunur. Anadolu ve Trakya yarımadalarından oluşmuştur.
2. Üç kıta arasında köprü durumundadır. Bu nedenle ipek ve baharat yolları gibi önemli ticaret yollarına geçitlik yapmıştır.
3. Tarih boyunca değişik medeniyetlerin kurulduğu bir alan üzerindedir.
4. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Yeryüzü şekilleri çeşitlidir. Bunun sonucunda iklim, tarım ürünleri, turizm ve deniz ürünleri çeşitliliği artmıştır.
5. Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahiptir. Bu nedenle ülkemizin stratejik önemi artmıştır.
6. Ülkemizin ortalama yükseltisi fazladır (1132m). Yükselti batıdan doğuya gidildikçe artmaktadır.
Bu durum, tarım ürünlerinin Doğu Anadolu Bölgesi'nde daha geç olgunlaşmasına neden olmuştur.
7. Yeraltı kaynakları bakımından zengindir.
8. Yer şekilleri çok engebelidir. Bu nedenle kısa mesafelerde iklim değişikliği yaşanır. Rize'de turunçgil yetişmesi, Iğdır'da pamuk yetişmesi özel konumun bir sonucudur.


Coğrafi Konum Resimleri

 • 1
  Coğrafi Konum Nedir 3 yıl önce

  Coğrafi Konum Nedir

 • 1
  Coğrafi Konum Nedir 3 yıl önce

  Coğrafi Konum Nedir

 • 1
  Coğrafi Konum Nedir 3 yıl önce

  Coğrafi Konum Nedir

Coğrafi Konum Sunumları

 • 4
  Önizleme: 7 ay önce

  Coğrafi Konum Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  2015-2016 KPSSCOĞRAFYAVeysel DİKMEÜNİTE-1 TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU

  2. Sayfa
  COĞRAFİ KONUM

  3. Sayfa
  TÜRKİYE’nin COĞRAFİ KONUMU Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum olarak ikiye ayrılır.NOT:*** SAYISAL DEĞERLER,PARALEL,MERİDYEN,EKVATOR vs. Söz Konusu ise MATEMATİK KONUM ile İlgilidir.*** Bir Yerin Kendine Has Özellikleri ve Onu Dünyada Farklı KılanÖzellikler (ticaret yolları,transit geçişler,denizler,kanallar,dağlar vs.)ÖZEL KONUM ile ilgilidir.

  4. Sayfa
  Matematik konum:Bir yerin enlem ve boylamlara (meridyen ve paralellerine) göre dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile Ekvator’a (en büyük paralel ) ve Greenwich ‘e (başlangıç meridyenine) göre konumudur.Örneğin: Türkiye 36° -42° kuzey enlemleri (paralelleri) ile 26°-45° doğu boylamları (meridyenleri) arasındadır.

  5. Sayfa
  -Doğu - batı istikametinde 76 dakika yerel saat farkı bulunur. - Aynı anda tek ortak saat kullanılır. Çünkü doğu - batı yönünde fazla geniş değildir. - Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez. - Orta kuşakta yer alır. - Mevsimler belirgin olarak görülür. - Kışın cephesel yağışlar fazladır. - Güneyden kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. - Güneyden kuzeye gidildikçe cisimlerin gölge boyu uzar. - Güneyden kuzeye gidildikçe gece - gündüz süreleri arasındaki fark artar. - Kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı yükseltir. - Dağların güney yamaçları daha sıcaktır. Buna bağlı olarak güney yamaçlarda yerleşmeler fazladırMATEMATİK KONUMUN SONUÇLARI

  6. Sayfa
  NOT: SORULARIN MATEMATİK KONUM İLE İLGİLİ OLUP OLMADIĞINIANLAMAK İÇİN ŞU KİLİT İFADELERE BAKMAK GEREKİRyerel saat farkı ortak saat Mevsimlercephesel yağışlar güneş ışınlarının geliş açısı gölge boyu gece - gündüz süreleri Rüzgârların esme yönü ve sıcaklığı etkileme durumu Dağların yamaçlarının sıcaklık durumu

  7. Sayfa
  • Türkiye Asya, Avrupa, Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktasında kurulmuştur.• Asya –Avrupa arasında bir köprü durumundadır.• Stratejik önemi olan boğazlara sahiptir.• Petrol bakımından zengin ülkelere komşudur.• Asya Avrupa arasındaki en önemli ticaret ve ulaşım yolları Türkiye’den geçer.• Ortalama yükseltisi fazladır ve engebelidir. Bu durum tarım, nüfus, sanayi, ulaşım ve yerleşmeyi etkiler.• Türkiye’nin gerçek yüzölçümü 814.578 km2 , izdüşüm yüzölçümü ise 779.452 km2dir. Aradaki fark ülkemizin yüksek ve engebeli olmasından kaynaklanır.Not: Bir yerin gerçek yüzölçümü ile izdüşüm yüzölçümü arasında fark fazla ise o yer engebelidir. Fark az ise düzlüktür.TÜRKİYE’nin ÖZEL KONUMU SONUÇLARI

  8. Sayfa
  NOT:Türkiye’de Yükselti Batıdan Doğuya Doğru Gidildikçe Artar…Buna Bağlı Olarak:1- Sıcaklık Azalır2- Karın Yerde Kalma Süresi Artar3- Sıcaklık Farkı Artar. (Bunda denizel etkiden uzak olma,nem azlığı da etkilidir)4- Fiziksel Ufalanma (mekanik Çözünme) Artar.5- Tarım Ürünlerinin Olgunlaşma Süresi Uzar.6- Tarım Ürünleri Çeşitliliği Azalır.

  9. Sayfa
  TÜRKİYE’NİN ORTA KUŞAKTA OLMASININ SONUÇLARI1-Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.2-Buzullar hiçbir zaman deniz seviyesine inmez. kalıcı kar sınırı genelde 2500 ile 3000 metrenin üstündedir3-Cephe Yağışları Görülür.4-Batı Rüzgarları Hakimdir..

  10. Sayfa
  Tropikal Kuşakta OlmamasınınTürkiye Üzerindeki Etkileri1-Dönenceler dışında yer aldığı içinGölge boyu asla sıfır olmaz2-Güneş açılarını hiçbir zaman Dik açıyla almaz.

  11. Sayfa
  Türkiye Kuzey Yarım Küre’de Bulunduğu için:1– Kuzeyden gelen hava kütleleri hava sıcaklığını azaltırken, güneyden gelen hava kütleleri sıcaklığı arttırmaktadır.NOT:Türkiye’de Güneyden Kuzeye Doğru Gidildikçe;1-Güneş ışınlarının düşme açısı daralır.Daha küçük açıyla düşer.2-Sıcaklık azalır.Dolayısıyla Buharlaşma ve Denizlerdeki Tuzluluk oranı azalır.3-Gölge boyu uzar.4-Çizgisel Hız Azalır.Dolayısıyla Gece-Gündüz arasındaki zaman farkı artar.5-Güneyden esen rüzgarlar Sıcaklığı artırır;Kuzeyden esen rüzgarlar azaltır.6-En uzun Gündüz:21 Haziran/ En Uzun Gece:21 Aralık

  12. Sayfa
  2– Deniz turizmine elverişli olan süre Türkiye’nin güneyinden kuzeyine doğru azalmaktadır.3– Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının Yaz ayları, Aralık, Ocak ve Şubat aylarının Kış ayları olması Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de olduğunun kanıtıdır.***Güney Yarım Küre ile Kuzey Yarım Küre arasında Yaz – Kış aylarının farklı olmasının sebebi 23° 27′ lik eksen eğikliğine bağlıdır.Türkiye Kuzey Yarım Küre’de Bulunduğu için:

  13. Sayfa
  NOT:Mevsimlerin Oluşumu EKSEN EĞİKLİĞİ;Mevsimlerin birbiriniTakip etmesi ise YILLIK HAREKETİN sonucudur.

  14. Sayfa
  4-Dağların güneye bakan yamaçları kuzeye bakan yamaçlarından daha sıcaktır. Bu sebeple;***-güneye bakan yamaçlarında kalıcı kar sınırı, orman üst sınırı ve tarım üst sınırı kuzeye bakan yamaçlara göre daha yüksektir.***-Karadeniz’de denizellik nedeniyle özel konumdan dolayı kuzeye bakan yamaçlarında orman ve tarım üst sınırı daha yüksektir.Türkiye Kuzey Yarım Küre’de Bulunduğu için:

  15. Sayfa
  5– İki meridyen arası mesafe kuzeyden güneye doğru artmaktadır. Ayrıca kuzeyden güneye doğru gece – gündüz süre farkı azalır.*** Sadece Kuzey Yarım Küre için bu böyledir. Güney yarım Küre’de tersidir. Ayrıca bu dünyanın geoid bir şekle sahip olmasından kaynaklanır.6– 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde Dünya’nın her yerinde gece gündüz eşitliği yani ekinoks yaşanır.***Buradan çıkarmamız gereken şu olmalıdır: 21 Marttan ve 23 Eylüle kadar Türkiye’de gündüzler geceden daha uzun, 23 Eylülden 21 Marta kadar olan tarihte ise geceler gündüzden daha uzundur.Türkiye Kuzey Yarım Küre’de Bulunduğu için:

  16. Sayfa
  YEREL SAAT HESAPLAMALARI

  17. Sayfa


  18. Sayfa


  19. Sayfa


  20. Sayfa


  21. Sayfa


  22. Sayfa


  23. Sayfa


  24. Sayfa


  25. Sayfa


  26. Sayfa


  27. Sayfa


  28. Sayfa


  29. Sayfa
  CEVAPB

  30. Sayfa
  21 HAZİRAN21 ARALIK21 MART 23 EYLÜL MEVSİMLERBAŞLANGIÇ ve BİTİŞ TARİHLERİ

  31. Sayfa


  32. Sayfa
  TÜRKİYE’de;21 Haziran tarihinde:1-En uzun gündüz süresi yaşanır.2-Güneş ışınları yıl içinde en büyük açıyla Kuzey Yarım Küre’ye düşer.3-Gölge boylarının Kuzey Yarım Küre’de en kısa olduğu tarihtir.

  33. Sayfa


  34. Sayfa
  TÜRKİYE’de21 Aralık Tarihinde:1-En uzun gece süresi yaşanır.2-Güneş ışınları yıl içinde en küçük açıyla Kuzey Yarım Küre’ye düşer.3-Gölge boylarının Kuzey Yarım Küre’de en uzun olduğu tarihtir.

  35. Sayfa


  36. Sayfa
  CEVAPC

  37. Sayfa


  38. Sayfa
  CEVAPC

  39. Sayfa
  21 MART ve 23 EYLÜL DURUMLARIEKİNOKS TARİHLERİ

  40. Sayfa


  41. Sayfa


  42. Sayfa
  Türkiyenin matematik konumu dahilinde güneyden kuzeye doğru değişen diğer faktörler:1-Çizgisel Hız azalır.*** Çizgisel Hız: Dünya dönerken birim zamanda alınan yola çizgisel hız denmektedir.2-Gurup ve Tan süreleri çizgisel hıza bağlı olarak güneyden kuzeye doğru uzar.*** Güneşin doğduğu vakte tan, battığı vakte ise gurup denmektedir.3-Yer çekimi artar.

  43. Sayfa
  Türkiye Yengeç Dönencesinin Kuzeyinde Kaldığı İçin:1– Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla alamaz. Buna bağlı olarak cisimlerin gölge boyları hiçbir zaman sıfır olamaz.2– Cisimlerin Gölge yönü bu yüzden öğle vakti kuzeyi gösterir.

  44. Sayfa
  Türkiye 26 – 45 Doğu Meridyenleri Arasında Olduğu İçin:1– 2. ve 3. saat diliminde yer alır.Dünya’da 24 saat 15 derecelik dilimlere ayrıldığı için 2. saat dilimi 30 ° doğu meridyenine (İzmit), 3. saat dilimi de 45° doğu meridyenine (Iğdır) denk gelmektedir.2– Başlangıç meridyeninin doğusunda bulunur.3– Türkiyenin matematik konumuna bağlı olarak doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.

  45. Sayfa
  4-Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla kış aylarında 30 doğu boylamı olan İzmit’in, yaz aylarında da 46 doğu boylamı olan Iğdır’ın yerel saati ulusal saat olarak kullanılır.NOT:Bu bilgiye bağlı olarak kış aylarında İzmit’e uzak olan yerlerde, yaz aylarında da Iğdır’a uzak olan yerlerde yerel saat ile ortak saat arasındaki fark fazla olmaktadır.Türkiye 26 – 45 Doğu Meridyenleri Arasında Olduğu İçin:

  46. Sayfa
  NOT:Türkiye’de Ulusal yani ortak saat kullanmamızın sebebi doğusu ile batısı arasında çok fazla fark olmamasıdır. Yani meridyen sayısına bakıldığında geniş bir ülke olmadığımız için birden fazla saat kullanılmasına gerek yoktur.

  47. Sayfa
  TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMUÇIKMIŞ SORULAR

  48. Sayfa


  49. Sayfa
  CEVAPC

  50. Sayfa


  51. Sayfa
  CEVAPB

  52. Sayfa


  53. Sayfa
  CEVABDstyle.colorfillcolorfill.typefill.on

  54. Sayfa


  55. Sayfa
  CEVABDstyle.colorfillcolorfill.typefill.on

  56. Sayfa


  57. Sayfa
  CEVABBstyle.colorfillcolorfill.typefill.on

  58. Sayfa


  59. Sayfa
  CEVABBstyle.colorfillcolorfill.typefill.on

  60. Sayfa


  61. Sayfa
  CEVABBstyle.colorfillcolorfill.typefill.on

  62. Sayfa


  63. Sayfa


 • 1
  Önizleme: 7 ay önce

  Coğrafi Konum Nedir PPTX Slayt Sunum

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  COĞRAFİ KONUM

  2. Sayfa
  COĞRAFİ KONUMÖZEL KONUMMATEMATİK KONUM

  3. Sayfa
  ÖZEL KONUMBir Ülkenin özel konumu deyince;İklim özellikleri,Jeopolitik konumu,Ekonomik faaliyetleri, Bitki örtüsü ve Tarım ürünleri (hem özel hem matematik konumun sonucudur),Ulaşımı,Dağları, Yükseltileri,Hayvan türleri hatırlanmalıdır.

  4. Sayfa


  5. Sayfa
  ORMAN VARLIĞIMIZFAKİR ORMANANKARAGÜR ORMANBALIKESİRAMA AYNI EYLEM ÜZERİNDE

  6. Sayfa
  TÜRKİYE’nin ÖZEL KONUMUNUN SONUÇLARIİç kesimler kıyılara göre, kışın daha soğuk yazın daha sıcaktır.Batıdan Doğuya gidildikçe yükselti artar.Üç kıtanın birleştiği yerdedir (Jeopolitik konum).Hem Asya hem Avrupa ülkesidir. Önemli deniz ve kara yolları üzerindedir. Üç tarafı denizler ile çevrilidir. Orta doğu petrollerine yakındır.Çeşitli doğal kaynaklara ve madenlere sahiptir. Çeşitli iklimlerin görülmesinden dolayı, çeşitli tarım ürünleri yetişir.

  7. Sayfa
  MATEMATİK KONUMBir yerin enlem ve boylam değerleri o yerin matematik konumudur. Bundan dolayı gerçekleşen sonuçlarda Matematik konumun sonuçlarıdır.

  8. Sayfa
  Sıcaklık değerleri (enleme göre düzenli olarak artıp azalıyor ise) ve buna bağlı olarak bitki örtüsü,Kalıcı kar sınırı,Denizlerin tuzluluk oranı,Bir yerin yerel saati,Doğusu ile Batısı arası zaman farkı,Kuzey Güney arası mesafesi (iki paralel arası 111 km’dir.)

  9. Sayfa
  TÜRKİYE’nin MATEMATİK KONUMUNUN SONUÇLARITürkiye 36-42º K paralelleri, 26-45º D meridyenleri arasındadır. Kuzey Yarım Kürede ve Başlangıç Meridyeninin Doğusundadır. En Doğusu ile En Batısı arasında 76 dakika zaman farkı vardır. Kuzeyi ile Güneyi arasında yaklaşık 666 km mesafe vardır. Dört Mevsim belirgin olarak görülür (Orta kuşakta olmasından dolayı)

  10. Sayfa
  SORU: Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Akdeniz’in Karadeniz’den Tuzlu olmasının nedenidir ?A)Çizgisel HızB)Enlem etkisi (matematik konum)C)Özel konumD)Okyanus BağlantısıE)Kimyasal Özelliği

  11. Sayfa
  TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMUstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibility

  12. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumu ile ilgili bir özelliktir?A. Güneyden sıcak iklimler ile komşu oluşuB. Yarımada olmasıC. Boğazlara sahip oluşuD. Yükselti ortalamasının fazla oluşuE. Okyanus akıntıları etkisinden uzak oluşu

  13. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumu ile ilgili bir özelliktir?A. Güneyden sıcak iklimler ile komşu oluşuB. Yarımada olmasıC. Boğazlara sahip oluşuD. Yükselti ortalamasının fazla oluşuE. Okyanus akıntıları etkisinden uzak oluşu

  14. Sayfa
  Sıcaklıkların kuzeye gidildikçe azalması,Güneyinde gündüz süresinin daha az değişmesi,Ocak ve Şubat’ın en soğuk ayları olması, gibi özellikler aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?A. Bulunduğu yarımküreB. Özel konumuC. Denize göre konumuD. Yerşekilleri E. İklim kuşağı

  15. Sayfa
  Sıcaklıkların kuzeye gidildikçe azalması,Güneyinde gündüz süresinin daha az değişmesi,Ocak ve Şubat’ın en soğuk ayları olması, gibi özellikler aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?A. Bulunduğu yarımküreB. Özel konumuC. Denize göre konumuD. Yerşekilleri E. İklim kuşağı

  16. Sayfa
  Türkiye’de Ağustos ayında kar yağması için aşağıdakilerden hangisinin olması gereklidir?A. Yükseltisinin artmasıB. Norveç’e yakın bir yerde olmasıC. Tropik kuşakta olmasıD. Aynı enlem dereceleri ile GYK’de olmasıE. Batı meridyenlerinde olması

  17. Sayfa
  Türkiye’de Ağustos ayında kar yağması için aşağıdakilerden hangisinin olması gereklidir?A. Yükseltisinin artmasıB. Norveç’e yakın bir yerde olmasıC. Tropik kuşakta olmasıD. Aynı enlem dereceleri ile GYK’de olmasıE. Batı meridyenlerinde olması

  18. Sayfa
  Türkiye 36° - 42° kuzey paralelleri ve 26° - 45° doğu meridyenleri arasında yer alır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisini etkilemez?A) Ilıman iklim koşullarının görülmesiniB) Doğusundaki yerel saatin batısına göre ileri olmasınıC) Kıyı kesimlerdeki yağış miktarının iç kesimlerdekinden fazla olmasınıD) Dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlara göre yerleşmeye daha elverişli olmasınıE) Akdeniz kıyılarındaki tarım ürünlerinin, Marmara ve Karadeniz kıyılarına göre daha erken olgunlaşmasını

  19. Sayfa
  Türkiye 36° - 42° kuzey paralelleri ve 26° - 45° doğu meridyenleri arasında yer alır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisini etkilemez?A) Ilıman iklim koşullarının görülmesiniB) Doğusundaki yerel saatin batısına göre ileri olmasınıC) Kıyı kesimlerdeki yağış miktarının iç kesimlerdekinden fazla olmasınıD) Dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlara göre yerleşmeye daha elverişli olmasınıE) Akdeniz kıyılarındaki tarım ürünlerinin, Marmara ve Karadeniz kıyılarına göre daha erken olgunlaşmasını

  20. Sayfa
  JEOPOLİTİK KONUM- Dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip Orta Doğu ve Hazar Havzası, - Önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağı durumunda bulunan Akdeniz Havzası, - Tarihte her zaman önemini sürdürmüş olan Karadeniz Havzası ve Türk Boğazları, - SSCB ve Yugoslavya'nın dağılması sonucu yapısal değişikliklere uğrayan Balkanlar, - Etnik çatışmalar yanında, zengin tabiî kaynaklara sahip Kafkasya ve bunun daha ötesinde Orta Asya'nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde etkili bir konumda bulunmaktadır.

  21. Sayfa
  Jeopolitik Konum

  22. Sayfa
  JEOPOLİTİK KONUM

  23. Sayfa
  ABD’NİN JEOSTRATEJİK HEDEFİ

  24. Sayfa
  PARALEL ve ÖZELLİKLERİ90 Kuzey ve 90 Güney Yarım Kürede olmak üzere 180 tanedir. En büyük paralel Ekvatordur.İki paralel arası uzaklık 111 km’dir.Ekvatordan Kutuplara gidildikçe çapları ve çevreleri kısalır (Dünyanın şeklinden dolayı).90º paralelleri birer nokta halindedirler.

  25. Sayfa
  PARALEL (ENLEM) SONUÇLARIGüneş ışınlarının düşme açısı, Sıcaklığın Ekvatordan Kutuplara azalması,İklimlerin değişmesini(Sıcak,Ilıman,Soğuk)Ekvatordan kutuplara gidildikçe gece gündüz süre farkının artması (Ekvatorda 12 saat gündüz, 12 saat gece vardır)Kuzey yarım kürede güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir. Ekvatora yakın yerlerde meridyenler arası mesafe fazla olduğundan yüz ölçüm fazla.

  26. Sayfa
  ENLEMLER (PARALELLER)style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  27. Sayfa
  ENLEMLER ve YARIMKÜRELERstyle.visibilitystyle.visibility

  28. Sayfa
  PARALELLER ARASI MESAFEstyle.visibilitystyle.visibility

  29. Sayfa
  DÜNYANIN ŞEKLİNİN SONUÇLARIstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  30. Sayfa


  31. Sayfa
  GÜNEŞ IŞINLARI-SICAKLIK VE RÜZGARLAREKVATOR50˚ Kuzey50˚ Güney1234

  32. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi enleme göre değişiklik göstermez? A. SıcaklıkB. Çizgisel hızC. Bitki örtüsüD. Açısal hızE. Kalıcı kar sınırı

  33. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi enleme göre değişiklik göstermez? A. SıcaklıkB. Çizgisel hızC. Bitki örtüsüD. Açısal hızE. Kalıcı kar sınırı

  34. Sayfa
  Aşağıdaki durumlardan hangisi enlem etkisi ile açıklanamaz?A. Muğla’nın Çanakkale’den daha yüksek sıcaklık ortalamasına sahip olmasıB. Antalya’nın deniz suyu sıcaklığının Zonguldak’tan fazla olmasıC. Gölge boyunun Adana’da Sinop’tan daha kısa olmasıD. Antalya ve Rize’de turunçgil yetişebilmesiE. Ege denizinin tuzluluk oranının Karadeniz’den fazla olması

  35. Sayfa
  Aşağıdaki durumlardan hangisi enlem etkisi ile açıklanamaz?A. Muğla’nın Çanakkale’den daha yüksek sıcaklık ortalamasına sahip olmasıB. Antalya’nın deniz suyu sıcaklığının Zonguldak’tan fazla olmasıC. Gölge boyunun Adana’da Sinop’tan daha kısa olmasıD. Antalya ve Rize’de turunçgil yetişebilmesiE. Ege denizinin tuzluluk oranının Karadeniz’den fazla olması

  36. Sayfa
  MERİDYEN (BOYLAM) ÖZELLİKLERİBaşlangıç meridyeni, Londra’nın Greenwich kasabasından geçer (İngiltere).Bütün meridyenlerin uzunlukları eşittir.Aralarındaki mesafe Kutuplara gidildikçe azalır.Aralarındaki mesafe yalnızca Ekvatorda 111 km’dir.Aynı paralel üzerinde birbirine olan uzaklıkları eşittir.Aralarındaki zaman farkı 4 dakikadır.180 tane Batı-180 tane Doğu olmak üzere 360 meridyen vardır.Aynı meridyen üzerinde tüm noktaların yerel saatleri aynıdır.

  37. Sayfa
  BOYLAM (MERİDYEN)style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  38. Sayfa
  Ülkemizden 19 Boylam Geçer !

  39. Sayfa
  BAŞLANGIÇ MERİDYENİ(GREENWİCH)style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  40. Sayfa
  YEREL SAATstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  41. Sayfa
  ENLEM ve BOYLAMLARstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  42. Sayfa
  MERİDYENLER ARASI MESAFE KUTUPLARA GİDİLDİKÇE AZALIRK.K.N0˚ EKVATOR111 km111 km111 km111 km40˚ Kuzey80˚ Kuzey85 km85 km85 km85 km19 km19 km

  43. Sayfa
  I. 10-20 Doğu, 10-20 Kuzey II. 30-40 Batı, 15-25 KuzeyIII. 80-90 Doğu, 70-80 GüneyIV. 50-60 Doğu, 80-90 Kuzey V. 0-10 Batı, 0-10 Güney Yukarıda matematik konumları verilen bölgelerin hangisinin izdüşüm alanı daha büyüktür?A. I B. II C. III D. IV E. V

  44. Sayfa
  I. 10-20 Doğu, 10-20 Kuzey II. 30-40 Batı, 15-25 KuzeyIII. 80-90 Doğu, 70-80 GüneyIV. 50-60 Doğu, 80-90 Kuzey V. 0-10 Batı, 0-10 Güney Yukarıda matematik konumları verilen bölgelerin hangisinin izdüşüm alanı daha büyüktür?A. I B. II C. III D. IV E. V

  45. Sayfa
  Aşağıdaki enlemlerin hangisi üzerinde 300km doğuya gidilirse daha fazla boylam geçilmiş olur?A. 10 KB. EkvatorC. KKDD. 50 GE. Oğlak Dönencesi

  46. Sayfa
  Aşağıdaki enlemlerin hangisi üzerinde 300km doğuya gidilirse daha fazla boylam geçilmiş olur?A. 10 KB. EkvatorC. KKDD. 50 GE. Oğlak Dönencesi

  47. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi yalnızca enleme bağlı olarak değişiklik gösterir?A. YerçekimiB. BasınçC. Çizgisel hızD. SıcaklıkE. Bitki örtüsü

  48. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi yalnızca enleme bağlı olarak değişiklik gösterir?A. YerçekimiB. BasınçC. Çizgisel hızD. SıcaklıkE. Bitki örtüsü

  49. Sayfa
  Birbirini takip eden iki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkının oluşması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?A)Dünyanın şeklinin B)Eksen eğikliğinin C)Dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızının D)Yıllık hareketinin E)Yörüngenin elips biçiminde olmasının

  50. Sayfa
  Birbirini takip eden iki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkının oluşması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?A)Dünyanın şeklinin B)Eksen eğikliğinin C)Dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızının D)Yıllık hareketinin E)Yörüngenin elips biçiminde olmasının

  51. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir?A)Kutuplara doğru aralarındaki uzaklık küçülürB)Paralel dairelerini dik keserlerC)Uzunlukları aynıdırD)Birbirine paralel uzanırlarE)Aynı paralel üzerinde aralarındaki uzaklık eşittir

  52. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir?A)Kutuplara doğru aralarındaki uzaklık küçülürB)Paralel dairelerini dik keserlerC)Uzunlukları aynıdırD)Birbirine paralel uzanırlarE)Aynı paralel üzerinde aralarındaki uzaklık eşittir

  53. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi özel konumun sonuçlarından biri değildir?A)İstanbul, İzmit, Bursa’da sanayinin ileri olmasıB)Türkiye’nin üç tarafının denizler ile çevrili olmasıC)Antalya’da gece ile gündüz arasında süre farkının Sinop’taki gece-gündüz farkından az olmasıD)Adana’nın önemli bir ticaret merkezi olmasıE)Türkiye’nin kıyı bölgelerinin iç bölgelerden fazla yağış alması

  54. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi özel konumun sonuçlarından biri değildir?A)İstanbul, İzmit, Bursa’da sanayinin ileri olmasıB)Türkiye’nin üç tarafının denizler ile çevrili olmasıC)Antalya’da gece ile gündüz arasında süre farkının Sinop’taki gece-gündüz farkından az olmasıD)Adana’nın önemli bir ticaret merkezi olmasıE)Türkiye’nin kıyı bölgelerinin iç bölgelerden fazla yağış alması

  55. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi üzerinde özel konum etkili değildir?Akarsu Enerji potansiyeliNüfus dağılışıBitki çeşitliliğiGece-gündüz süreleriYer altı kaynakları

  56. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi üzerinde özel konum etkili değildir?Akarsu Enerji potansiyeliNüfus dağılışıBitki çeşitliliğiGece-gündüz süreleriYer altı kaynakları

  57. Sayfa


Coğrafi Konum Videoları

 • 3
  7 ay önce

  COĞRAFİ KONUM

 • 1
  7 ay önce

  TÜRKİYE'NİN MATEMATİK VE ÖZEL KONUMU

Coğrafi Konum Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Coğrafi Konum Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Coğrafi Konum Nedir
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)